หวยจีนซื้อแบบไหน และ ผลหวยหุ้นจีนดูยังไง

หวยจีนซื้อแบบไหน และ ผลหวยหุ้นจีนดูยังไง

หวยจีนซื้อแบบไหน และ ผลหวยหุ้นจีนดูยังไง หวยจีน หรือหวยหุ้นจีน คือ หวยอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยนิยมเล่น เพราะสามารถแทงได้วันละ 2 รอบด้วยกัน

คนไทยจะเล่นหวยนี้เหมือนหวยใต้ดินทั่วไป แต่หวยหุ้นจีนจะใช้ผลการปิดตลาดหุ้น Shenzhen Stock Exchange ที่มีชื่อหุ้นว่า SZSE COMPONENT INDEX

มาเป็นตัวอ้างอิงในการออกผลหวย โดยจะนำเลขในหลักหน่วยและหลังจุดทศนิยมของค่า Last มาออกรางวัลสามตัวบน และนำเลขหลังจุดทศนิยมของค่า Change มาออกรางวัล
2 ตัวล่าง ซึ่งรายละเอียดนี้แอดจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป

หวยจีนซื้อแบบไหน

หวยจีนซื้อแบบไหน

อย่างที่หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าหวยจีนเล่นเหมือน หวยหุ้นเยอรมัน , หวยหุ้นสิงคโปร์ 
หรือ หวยหุ้นตัวอื่นๆ คือมีวิธีการซื้อแบบเลขใต้ดิน ซึ่งเลขใต้ดินก็สามารถเล่นได้
ทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้

ซื้อแบบเลขสามตัว

  • สามตัวบน

วิธีการซื้อเลขสามตัวบน คือ การซื้อเลขแบบเจาะจงสามตัว ในตำแหน่งรางวัลบน
(ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 000-999)

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 319 บน ผลรางวัลเลขสามตัวบนที่ออกมาจะต้องตรงกับ
ที่ซื้อไว้เท่านั้นคือเลข 319 ท่านถึงจะถูกรางวัล

  • สามตัวโต๊ด

วิธีการซื้อเลขสามตัวโต๊ดจะคล้ายกับการซื้อเลขสามตัวบน คือ การซื้อเลขแบบเจาะจงสามตัว ในตำแหน่งรางวัลบน จะต่างกันตรงที่ผลของการออกรางวัลสลับตำแหน่งกันได้
ตำแหน่งนี้จะได้อัตราจ่ายน้อยกว่าสามตัวบนปกติ

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 319 บน ผลรางวัลของเลขสามตัวบนที่ออกมาตัวเลขสามารถออกสลับตำแหน่งกันได้ ไม่ว่าจะมาออกเป็น

319 / 391 / 139 / 193 / 931 หรือ 913 ท่านก็จะถูกรางวัลสามตัวโต๊ด

หวยจีนซื้อแบบไหน
หลักทรัพย์

ซื้อแบบเลขสองตัว

  • สองตัวบน

วิธีการซื้อเลขสองตัวบน คือ การซื้อเลขแบบเจาะจงสองตัว ในตำแหน่งรางวัลบน
(ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 00-99)

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 19 บน ผลรางวัลเลขสองตัวบนที่ออกมาจะต้องตรงกับ
ที่ซื้อไว้เท่านั้นคือเลข 19 ท่านถึงจะถูกรางวัล

  • สองตัวล่าง

วิธีการซื้อเลขสองตัวล่างก็จะคล้ายกับการซื้อเลขสองตัวบน คือ การซื้อเลขแบบเจาะจง
สองตัว แต่ต้องเปลี่ยนไปซื้อในตำแหน่งรางวัลล่าง

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 63 ล่าง ผลรางวัลเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรง
กับที่ซื้อไว้เท่านั้นคือเลข 63 ท่านถึงจะถูกรางวัล

ซื้อแบบเลขวิ่ง

  • วิ่งสามตัวบน

วิธีการซื้อเลขวิ่งสามตัวบน คือ การซื้อเลขแบบเจาะจง 1 ตัว ในตำแหน่งรางวัลบน
(ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 0-9)

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลขวิ่ง 1 บน ผลรางวัลเลขสามตัวบนที่ออกมาจะต้องตรงกับ
ที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 ใน 3 ตัว เช่น หวยออก 319 ท่านถึงจะถูกรางวัลเลขวิ่งสามตัวบน

  • วิ่งสองตัวล่าง

ส่วนวิธีการซื้อเลขวิ่งสองตัวล่างจะคล้ายกับการซื้อเลขวิ่งสามตัวบน คือ
การซื้อเลขแบบเจาะจง 1 ตัว แต่ต้องเปลี่ยนไปซื้อในตำแหน่งรางวัลล่าง

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลขวิ่ง 3 ล่าง ผลรางวัลเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรง
กับที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 ใน 2 ตัว เช่น หวยออก 63 ท่านถึงจะถูกรางวัลเลขวิ่งสองตัวล่าง

ซื้อแบบเลข 19 ระตู

วิธีการซื้อเลข 19 ประตู คือ การซื้อเลขแบบเจาะจง 1 ตัว (ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 0-9)
ระบบจะนำเลขทั้งหมดที่มีตัวเลขที่ท่านเลือกไว้ไปแทงทั้งหมดทุกตัว
(การซื้อเลข 19 ประตูถ้าหากเจาะจงเพียงรางวัลบน หรือเจาะจงเพียงรางวัลล่าง
รวมแล้วจะได้เลขที่แทง 19 ตัว แต่ถ้าหากเจาะจงทั้งรางวัลบน รางวัลล่าง รวมแล้วจะได้เลขที่แทง 38 ตัว)

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 3 ล่าง แบบ 19 ประตู ระบบจะแทงเลข 03 / 30 / 13 / 31 / 23 / 32 / 33 / 43 / 34 / 53 / 35 / 63 / 36 / 73 / 37 / 83 / 38 / 93 / 39

ให้ท่าน ผลรางวัลเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรงกับที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 คู่ อย่างเช่น หวยสองตัวล่างออกมาเป็น 63 ท่านก็จะถูกรางวัล

ซื้อแบบเลขรูด

ส่วนรูปแบบการซื้อแบบสุดท้าย คือการซื้อเลขรูดจะคล้ายกับการซื้อเลข 19 ประตู แต่เลขรูดจะแบ่งออกเป็นรูดหน้า กับ รูดหลัง ซึ่งท่านจะต้องเจาะจงตำแหน่งด้วย

(การซื้อเลขรูดถ้าหากเจาะจงเพียงรางวัลบน หรือเจาะจงเพียงรางวัลล่าง รวมแล้วจะได้เลขที่แทง 10 ตัว แต่ถ้าหากเจาะจงทั้งรางวัลบน รางวัลล่าง รวมแล้วจะได้เลขที่แทง 20 ตัว) ดังนี้

  • รูดหน้า

คือการซื้อเลขแบบเจาะจง 1 ตัว ในตำแหน่งรูดหน้า (ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 0-9)
เลขที่ท่านซื้อจะอยู่ในหลักสิบ

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 1 บน แบบรูดหน้า ระบบจะแทงเลข 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 ให้ท่าน ผลรางวัลเลขสองตัวบนที่ออกมาจะต้องตรงกับที่ซื้อ
ไว้อย่างน้อย 1 ตัว อย่างเช่น หวยสองตัวบนออกมาเป็น 19 ท่านก็จะถูกรางวัล

  • รูดหลัง

คือการซื้อเลขแบบเจาะจง 1 ตัว ในตำแหน่งรูดหหลัง (ตัวเลขที่ซื้อได้คือเลข 0-9)
เลขที่ท่านซื้อจะอยู่ในหลักหน่วย

ตัวอย่างการซื้อ สมมติซื้อเลข 3 ล่าง แบบรูดหลัง ระบบจะแทงเลข  03 / 13 / 23 / 33 / 43 / 53 / 63 / 73 / 83 / 93 ให้ท่าน ผลรางวัลเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรงกับ
ที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 ตัว อย่างเช่น หวยสองตัวล่างออกมาเป็น 63 ท่านก็จะถูกรางวัล

ผลหวยหุ้นจีนดูยังไง

อย่างที่แอดได้พูดถึงในหัวข้อข้างบนว่า ผลหวยหุ้นจีนจะใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น Shenzhen Stock Exchange ที่มีชื่อหุ้นว่า SZSE COMPONENT INDEX 

มาใช้ในการออกผลหวย โดยจะนำเอาเลขหลักหน่วยและเลขหลังจุดทศนิยมของค่า Value มาออกเป็นรางวัลสามตัวบน และรางวัลสองตัวบน และนำเอาเลขหลังจุดทศนิยมของ
ค่า Change มาออกรางวัลสองตัวล่าง

สนับสนุน โดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexy gaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot  , Slot game , Joker slot , Joker slot

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>